Monday, June 30, 2008

Friday, June 27, 2008

Krčmi Krčmu Krčmarica...

...vidi joj se keceljica
Daklemn, ima ta neka igra s'kartama koju smissih i onda nam je falilo još karata da bi mogli da igramo učetvoro ili upetoro pa smo seli i napravili ih. Ovde ih vidite skendirane pred bojenje. Sadržaji nepodesni za nepunoletne bez pratnje roditelja.
Spešl gest stars Joka, Tea & Tica.
Budjav lebac appearing courtesy of Sveže Amputirana Ruka Satrijanija