Monday, December 24, 2007

Sunday, December 23, 2007

Friday, December 21, 2007

Wukodlačenje

Set karata za društvenu igru 'Werewolf' (Mafia) sa ruralnom-pravoslavnom tematikom.
Slobodno
štampajte za ličnu upotrebu. Pravila igre na http://en.wikipedia.org/wiki/Mafia_Game

Saturday, December 08, 2007